2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2021 Yılı EKİM Ayı Olağan toplantısını yapmak için 05/10/2021 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 2021/EYLÜL Ayı Olağan Birleşimine ait Karar özeti ekte sunulmuştur.

            05/10/2021  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

 

G Ü N D E M

1-Belediyemizin  2022  Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Ücret tarifesinin görüşülmesi, 

İlgili Haberler