İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI -27

321
KARAR NO: 2020 / 27KARAR TARİHİ
İLİ: HATAY16.04.2020

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Covid-19 hastalığından korunmak ve salgının yayılımını engellemek amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. Maddesine istinaden, ilgili Bakanlıklar tarafından yayımlanan genelgeler, talimatlar, İl Pandemi Kurulu tarafından alınan tavsiye kararları ve duyurular çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmak üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu 16.04.2020 günü Sayın Vali Rahmi DOĞAN Başkanlığında olağanüstü toplandı.

Bu kapsamda 10.04.2020 tarih ve 25 nolu Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile büyükşehir statüsündeki ilimizde 10/04/2020 tarihinde saat 24:00’den, 12/04/2020 tarihinde saat 24:00’e kadar istisnalar hariç olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştı.

Alınan tedbirlerin bulaşım yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; büyükşehir statüsündeki ilimizde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca aşağıdaki ek tedbirler alınmıştır.

1- 17/04/2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) aşağıdabelirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki ilimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanmasına,

2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR;

 1. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri,
 1. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske, medikal malzeme ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,
 1. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler(Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.),

 1. Valilik/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir.),
 1. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
 1. PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,
 1. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürütenişletme/firmalar,

 1. Makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

ı) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

 1. Oteller ve konaklama yerleri,
 2. Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
 1. Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),
 1. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

 1. Bu Kararın (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
 1. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),
 2. Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ilebirinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

 1. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
 1. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
 1. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
 1. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek derecelimaden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

 1. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması venakliyesinde çalışanlar,

 1. Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla),
 1. Veteriner hekimler,
 2. Ekmek dağıtımında görevli olanlar,
 3. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

 1. İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
 2. Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

ö) Tarımsal üretimin devamlılığını için gerekliolan ekim-dikim, sulama-ilaçlama, gibi faaliyetlerkapsamında bölgesel özelliklere göre, arazi lokasyonları ile sınırlı kalmak koşuluyla;

 • Soğan, çilek, maydanoz, marul yeşil soğan sarımsak, kabak, hıyar, pazı, bakla, ıspanak, zahter, yonca, fiğ ve havuç hasadı, meyve ağaçlarında seyreltme, bakım ve sulama faaliyetleri, biber, domates, yer fıstığı ve kavunda fide dikimi, mısır, pamuk, ve kavunda toprak hazırlığı ve sulama yapmak üzere,

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden ve e-Devletten alınacak belge (ÇKS, Arıcılık Belgesi, Hayvancılık Kayıt Belgesi, Mandıra Sahiplerinin İşletme Kayıt Belgesi) ile belirleyen kişiler ve yanlarında çalıştıracakları tarlada 20, bahçe/ sera da 10 kişi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden “Sokağa Çıkma Yasağından Muaf İşletme Sahipleri İzin Belgesi ”alanlar,

Çalışma ortamında sosyal mesafeye dikkat ederek, maske, eldiven ve her türlü koruyucu tedbirleri almalarına,

 • Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
 • 19.04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

Daha önceki Kararlar kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilenler hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü itibariyle geçerli olacaktır.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

Gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.)

Yukarıda  belirtilen  tedbirlere  ilişkin  Kaymakamlar  tarafından  ilgili  mevzuat  uyarınca  gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;