2020 Yılı Şubat Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2020 Yılı ŞUBAT Ayı Olağan toplantısını yapmak için 04/02/2020 Salı  günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 03/01/2020 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özeti ekte sunulmuştur.

            04/02/2020  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.   

                   

G Ü N D E M

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.maddesi (b) fıkrası hükmü gereğince 2020 Yılı içerisinde İlçemizde faaliyet gösteren Amatör Spor kulüplerine Nakdi yardım yapılması hususunun Meclisimizce görüşülmesi,

2-5393 Sayılı Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrası hükmü gereğince Tam Zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına izin verilen personellere 2020 Yılı içinde ödenecek net ücret ve ek ödeme oranlarının tespiti hususunun Meclisimizce görüşülmesi,

3- Belediye Meclisimizin 03.01.2020 tarih ve 9 sayılı kararı ile kurulan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin kabul edilmesi hususunun Meclisimizce görüşülmesi,
4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmenliğinin  Teşkilat yapısı başlıklı 5.maddesinin 2.fıkrasının (c) bendinin ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Birimleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 8.maddesinin, Emlak İstimlak Servisi Başlıklı 3.fıkrasının kaldırılması  hususunun Meclisimizce görüşülmesi,

5- Avgaz Petrol Ürünleri San.ve Tic. A.Ş ‘nin 24.01.2020 tarihli dilekçesinde belirtilen İlçemiz Aşağı Burnaz Mahallesinde bulunan Yeşilkent 10300 ile 10301 nolu parsellerin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı 08/03/2019 tarih ve 70 sayılı Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olup, Yeşilkent 10300 ile 10301 nolu parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planının onaylanması talebinin Meclisimizce görüşülmesi,

 6-İlçemiz Başlamış Mahallesinde bulunan Başlamış 63 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı 08/03/2019 tarih ve 70 sayılı Hatay Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanmıştır. Nazım imar planına uygun olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının onaylanması talep edilmektedir. Başlamış 63 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının onaylanması talebinin Meclisimizce görüşülmesi,

E K İ : Belediye  Meclisinin  03/01/2020 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanak Özeti , 

DAĞITIM : Bilgi için :
Gereği       :  Bl.Daire Müdürlerine
15 Bld. Meclis Üyesine. 

                                                                              

                                                  

 

İlgili Haberler