2020 Yılı Mart Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2020 Yılı MART Ayı Olağan toplantısını yapmak için 03/03/2020 Salı  günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 04/02/2020 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özeti ekte sunulmuştur.03/03/2020  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.      

GÜNDEM

1- Belediyemiz Meclisinin 04.02.2020 tarih ve 15 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Avgaz Petrol Ürünleri San.ve Tic. A.Ş ‘nin 24.01.2020 tarihli dilekçesinde belirtilen İlçemiz Aşağı Burnaz Mahallesinde bulunan Yeşilkent 10300 ile 10301 nolu parsellerin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı 08/03/2019 tarih ve 70 sayılı Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olup, Yeşilkent 10300 ile 10301 nolu parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planının onaylanması talebinin ve Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 20/02/2020 tarih ve 540 Sayılı  yazıları ekindeki 2020/2 sayılı İmar Komisyon kararının 1.fıkrasının  görüşülerek karara  bağlanması,

 2- Belediyemiz Meclisinin 04.02.2020 tarih ve 16 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Başlamış Mahallesinde bulunan Başlamış 63 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı 08/03/2019 tarih ve 70 sayılı Hatay Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanmıştır. Nazım imar planına uygun olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının onaylanması talep edilmektedir. Başlamış 63 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının onaylanması

talebinin ve Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 20/02/2020 tarih ve 540 Sayılı  yazıları ekindeki 2020/2 sayılı İmar Komisyon kararının 2.fıkrasının  görüşülerek karara  bağlanması,

3- Yeşilkent 173 ada 4 nolu parsel ve 4081 nolu parselin batı kısımlarında Yeşilkent 4201 nolu parselin güneyinde kalan kısımların imar plan ada kenarı içerisinde kaldığından dolayı meydana gelen ihdas kısımların  parsel maliklerine satılarak imar plan bütünlüğünün sağlanması,  vatandaşın mağduriyetini önlemek ve bütçeye katkı sağlanması amacıyla, ihdas kısımlarının satış işleminin yapılabilmesi için konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi

İlgili Haberler