2020 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2020 Yılı HAZİRAN ayı Olağanüstü toplantısını yapmak için 16/06/2020 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 203/03/2020 tarihli  Olağan Birleşimine ait Karar özeti ekte sunulmuştur.

            16/06/2020  tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.     

            

G Ü N D E M 

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. Maddenin ( b) fıkrası gereğince 2 Encümen üyesinin Gizli oylama ile seçimi,

2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 55.  maddesi gereğince Belediyemiz 2019 Yılı Mali Denetim Raporu hakkında Meclise bilgi verilmesi,

3- Belediyemiz Encümeninin 11/06/2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile üst yöneticiye sunularak meclisimize havale edilen 2019  Yılı Gelir-Gider Bütçe Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanması,

4-5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince Belediyemiz 2019 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun açık olarak oylanması hususunun görüşülmesi,

5-Erzin Belediyesi Personel Limited Şirketinde  4857 sayılı İş Kanunu’na göre işveren ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla  Erzin Belediyesi Personel Limited Şirketi Disiplin Yönetmeliğine ihtiyaç duyulması sebebiyle ; ekte sunulan yönetmeliğin Belediyemiz Meclisince görüşülerek karara bağlanması,6-İlçemizin su, kanalizasyon, telekom, elektrik, doğalgaz vb. alt yapı çalışmalarından dolayı zarar gören yol ve kaldırımlarını yenilemek ve belirtilen işlerin ihalesini yapabilmek amacı ile ekte sunulan yaklaşık maliyet ve kredi talep formunda belirtildiği üzere (KDV dahil) 3.287.795,06 TL’ nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi gereğince; İller

     Bankasından kredi çekmek ve borçlanmak için Belediye Meclisince görüşülerek karar alınması; borçlanma, kredi iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Ökkeş ELMASOĞLU’ na yetki verilmesi, başkanın bulunmadığı zamanlarda Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ökkeş KOÇAK’a yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Dağıtım:
Gereği:
15 Bld. Meclis Üyesine

Ökkeş ELMASOĞLU
Belediye Başkanı

İlgili Haberler