Erzin OSB Göletine Ait Malzeme Ocakları ve Yıkama Eleme Tesisi

341

DSİ (Devlet Su İşleri) Genel Müdürlüğü, DSİ 6. Bölge (Adana) Müdürlüğü tarafında Adana İli, Ceyhan İlçesi ve İlçemiz sınırları içerisinde yapılması planlanan “Erzin OSB Göletine Ait Malzeme Ocakları ve Yıkama Eleme Tesisi ” projesine ait tanıtım dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

ÇED Yönetmeliği’nin 17.Maddesi gereğince, “Erzin OSB Göletine Ait Malzeme Ocakları ve Yıkama Eleme Tesisi” projesine Adana Valiliği tarafından “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir Kararı”verildiği, söz konusu kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun E.2018/470 itiraz numaralı ve 04/10/2018 tarihli kararıyla, yöre halkına sürekli duyurulması istenilmiştir.