Gülsüm KAYALAR

47

Hürriyet Mahallesi Erzin
Yakını: Eşi Hasan KAYALAR