Gülsüm KAYALAR

50

Hürriyet Mahallesi Erzin
Yakını: Eşi Hasan KAYALAR