Gökdere 955 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliği

309

Belediye Meclisimizin 02/01/2019 Tarih ve 12 sayılı Kararı ile kabul edilen, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 Tarih ve 202 Sayılı Kararı ile onaylanan Gökdere 955 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliği paftaları onaylanmış ve 07.10.2019 tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.