Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası

80

Belediyemiz sınırları içinde ortaya çıkan atık pillerin Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre toplanması, geri kazanımı veya nihai bertarafının sağlanabilmesi için Yönetmeliğin yayımlandığı 2004 yılından itibaren, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Ödüllü Atık pil toplama kampanyası 16 Eylül 2019 – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşmek üzere marketlere, okullara, camilere, hastanelere, otellere, muhtarlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına, askeri kuruluşlara, güvenlik güçlerine ve eczanelere duyurusu ve atık pil toplama kutuları dağıtımı sağlanmıştır. 

Toplanan atık piller Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünce teslim alınmaktadır.