ERZİN OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI

215

Yönetim kurulumuzca OSB’de bulunan 25 adet sanayi parselinden 16 adet sanayi parselinin ön tahsisi yapılmış olup, ön tahsisten elde edilen gelirin bir kısmı Arazi Kamulaştırma Giderleri, Mahkeme Giderleri, İmar Planı Yapımı Gideri, Parselasyon Planı Hazırlanması, Altyapı ve Proje Etüd Gideri olmak üzere harcanmıştır.

Elde edilen gelirler Yönetim Kurulu Kararı ile Merkez Bankası’nca belirlenen faiz oranlarına göre bankaların vermiş olduğu en yüksek faiz oranı dikkate alınarak Halk Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank hesaplarında aylık vadeli olarak değerlendirilmiştir.

Anapara veya elde edilen faizden, OSB harcamaları dışında herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

Bazı sosyal medya hesaplarında Erzin OSB ve Yönetim Kurulu ile ilgili yapılan yayınlar gerçek dışı olup, gerçeği yansıtmamakta ve yalandır. Kasıtlı ve gerçek dışı yayın yapanlar hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur.