Sultan GÜNDOĞDU

76

Şükrüpaşa Mahallesi Erzin
Yakını : İsmet Eşi