Sultan GÜNDOĞDU

71

Şükrüpaşa Mahallesi Erzin
Yakını : İsmet Eşi