Şöhret SOYASLAN

59

Hürriyet Mahallesi Erzin
Yakını : Mehmet Eşi