KADASTRO GÜNCELLEME ALANI İLANI

616

HATAY KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Hatay İli Erzin İlçesinin Aşağıburnaz, Bahçelievler, Cumhuriyet, Hürriyet, İsalı, İstiklal, Karamsutafalı, Kuyuluk, Mahmutlu, Mustafalı, Şükrüpaşa, Turunçlu, Yeni, Yeşiltepe Ve Yukarıburnaz mahallelerinde; 3402 sayılı kadastro kanununun 22 nci maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmaları yapılacak taşınmaz malların kadastro güncelleme işlemlerine 18/07/2019 perşembe günü, saat : 9. 00’ dan itibaren başlanacaktır.

Bu kadastro güncelleme alanı sınırı içerisinde taşınmaz malı bulunan kişilerin veya temsilcilerinin;
Kadastro teknisyenliğince yapılacak ada veya mevki ilanında belirtilen gün ve saatte çalışmalar sırasında, sınırlarını göstermek için taşınmaz malların başında hazır bulunmaları, hazır bulunmayanların yokluğunda çalışma yapılacağı,


Kadastro güncelleme alanında, 3402 sayılı kanun hükümlerince (ilk defa) kadastroya tabi tutulacak taşınmazlar var ise bu taşınmazlar yönüyle;


Sınırları belli olmayan taşınmaz malların köşe noktalarına mahallin örf ve adetine uygun kalıcı işaretler koymaları, mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi haklarını kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte, hazır bulunmaları, hazır bulunmayanlara ait taşınmaz malların tahdit ve tespitlerinin yokluklarında yapılacağı,


Kadastro Harçlarının; Emlak Vergisi beyan değeri üzerinden, taşınmaz malların başında hazır bulunanlardan tapulu yerleri için binde 6,83, tapusuz yerleri için binde 11.38, hazır bulunmayanlardan ise tapulu yerleri için binde 9.10, tapusuz yerleri için binde 13.66 oranlarında alınacağı,


Tahdit ve tespitlere kadastro güncelleme ekibinin kadastro güncelleme alanındaki görevinin sona erdiği tarihe kadar yapılacak itirazlar kadastro komisyonunda inceleneceğinden, itirazı olanların bu süre içinde belgeleri ile birlikte müdürlüğümüze veya kadastro teknisyenliğine müracaat etmeleri, itiraz sonuçlarının askı cetvellerinde gösterileceği, bu tarihten sonraki itirazların ise, kadastro güncelleme sonuçlarının gösterildiği 30 günlük ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açmak suretiyle yapılabileceği, 3402 Sayılı Kanunun 4’ncü maddesi uyarınca duyurulur.

Sedat GÜLSEVER
KADASTRO MÜDÜRÜ