Nazım İmar Planı

202

Erzin ilçesi ve yakın çevresini kapsayan alana ait 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları Hatay büyükşehir meclisince 08.03.2019 tarihinde onaylandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yatırım programında bulunan Erzin ilçesi ve yakın çevresini kapsayan alana ait 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları; Büyükşehir Belediye meclisinin 08.03.2019 tarih ve 70 sayılı kararı ile  onaylanmış olup, ilan edilen planlar, Hatay Büyükşehir Belediyesinde ve Hatay Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde  01.04.2019 tarihinde 30 gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planlara itirazlar 30.04.2019 Salı Gününe kadar Hatay Büyükşehir Belediyesine yapılacaktır.