2019 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

90

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2019 Yılı ŞUBAT Ayı Olağan toplantısını yapmak için 05/02/2019 Salı  günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 02/01/2019 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özeti ekte sunulmuştur.

05/02/2019  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim. 

Kasım ŞİMŞEK 
Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası hükmü gereğince Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta bulunan  1 adet Tekniker, 1 adet Programcı ve 1 adet Eğitmenin  sözleşmelerinin tam zamanlı olarak yenileneceğinden, sözleşmesi yenilenen Latife VURAL, Hüseyin BOZDAĞ ve Hüseyin Cumhur YIKAR’a;  657 sayılı Yasa hükümlerine göre 1.Derece 1.Kademe kadro karşılığı esas alınmak üzere net ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli personel olarak çalıştırılması ve tam zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personellere Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2019 yılı için yayımlayacağı mevzuat çerçevesinde Ek Ödeme Oranları Cetvelinde belirtilen Unvan, Öğrenim Durumu ve Hizmet yılı esas alınarak denk gelen Ek Ödeme Oranının Uygulanması ile bulunacak tutarda brüt ek ödeme yapılmasının görüşülmesi,

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası hükmü gereğince; Belediyemiz Meclisinin 02.01.2019 tarih ve 07 Sayılı kararı ile Belediyemizde 2019 Yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Harita Teknikeri olarak çalıştırılmasına karar verilen Meliha  KARAYALÇIN AKATILGAN’ ın 2019 Yılı için,  657 sayılı Yasa hükümlerine göre 1.Derece 1.Kademe kadro karşılığı esas alınmak üzere net ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli personel olarak çalıştırılması ve tam zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personellere Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2019 yılı için yayımlayacağı mevzuat çerçevesinde Ek Ödeme Oranları Cetvelinde belirtilen Unvan, Öğrenim Durumu ve Hizmet yılı esas alınarak denk gelen Ek Ödeme Oranının Uygulanması ile bulunacak tutarda brüt ek ödeme yapılmasının görüşülmesi,

3-5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası hükmü gereğince; Kurumumuzda Tam Zamanlı sözleşmeli personel (Mühendis) olarak çalışma talebinde bulunan Naci GÜRZ’ün Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli personel (Mühendis) olarak 31.12.2019 tarihine kadar çalıştırılması ve aylık ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

4-Belediyemiz Meclisinin 02.01.2019 tarih ve 13 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Belediyemize ait Karamustafalı Mahallesi 203. Sokak, 204. Sokak ve 205. Sokak arasında bulunan Belediye Parkının içerisine bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla 5.00 x 8.00 = 40 m2 ebatındaTrafo yeri ile ilgili olarakTedaş Genel Müdürlüğünün tahsis talebinin veBelediyemiz İmar Müdürlüğünün 10/01/2019 tarih ve 35 Sayılı  yazıları ekindeki 2019/1 sayılı İmar Komisyon kararının  görüşülerek karara  bağlanması,