Yeşilkent 4066 Parsel revizyon Uygulama İmar plan tadilatı

75

Belediye Meclisimizin 06.11.2018 Tarih ve 49 sayılı Kararı ile kabul edilen, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan Yeşilkent 4066 nolu parselin Tadilat Uygulama İmar plan paftaları onaylanmış ve 24.01.2019 tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.