2019 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeni ile Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca Belediye Meclisi 10/04/2019 Çarşamba günü saat 11.oo’ de  Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                                                                                                         

Ökkeş ELMASOĞLU
Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince 2 Asil 2 Yedek Katip üyenin Gizli oylama ile belirlenmesi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilinin Gizli oylama ile  seçimi.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. Maddenin ( b) fıkrası gereğince 2 Encümen üyesinin Gizli oylama ile Seçimi

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince 3 kişilik Denetim komisyon üyesinin Gizli oylama ile seçilmesi. 

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 5 kişilik İmar komisyon üyesinin açık oylama ile  seçilmesi.

6- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 5 kişilik Plan ve    Bütçe komisyon üyesinin açık oylama ile seçilmesi.   

7-5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (k) bendi ve 24. maddesi gereğince 5 kişilik Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor    komisyon  üyesinin açık oylama ile  seçilmesi.

8-5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (k) bendi ve 24. maddesi gereğince 5 kişilik Tarım ve Ticaret komisyon   üyesinin açık oylama ile  seçilmesi.

9- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince 2019 Yılı için Meclisin Çalışma ve Tatil Ayının belirlenmesi.

10- Belediye Başkanımızın Doğal Üyesi olduğuÇukurova Belediyeler Birliği Meclis Üyeliğine Belediyemizi temsilen   2  Asil  1 Yedek üye  seçiminin açık oylama ile belirlenmesi,

11- Belediye Başkanımızın Doğal Üyesi olduğuİskenderun Körfez Katı Atık Birliği  Meclis Üyeliğine Belediyemizi temsilen  (1) Bir Asil  (1) Bir Yedek Meclis Üyeleri  seçiminin açık oylama ile yapılması.

12- Tarihi Kentler Birliği Meclis Üyeliğine Belediyemizi temsilen  (1) Bir Asil  (1) Bir Yedek  Üye  seçiminin açık oylama ile yapılması.

13-Belediyemiz Meclisinin 05.03.2019 tarih 20 nolu kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen  Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 25.02.2019 tarih ve TD-OUT-701-2019-373 sayılı yazısında belirtilen Bahçelievler mahallesi Yalmanlı Ahmet Sokak, 50. Sokak, 51.Sokak ve 52. Sokak arasında bulunan Belediyemiz parkının içerisine bölgenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla 2019 yılı yatırım planında olan Trafo yerinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tahsis taleplerine ait  Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 15/03/2019 tarih ve 136  Sayılı  yazıları ekindeki İmar Komisyon kararının  görüşülerek karara bağlanması,

14-5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince Faaliyet Raporunun Nisan Ayı Toplantısında görüşülerek karara bağlanması.

15-5393 Sayılı Belediye Kanunun 55.  maddesi gereğince  Belediyemiz  2018 Yılı Mali Denetim Raporu

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―