2019 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

              Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2019 Yılı MART  Ayı Olağan toplantısını yapmak için 05/03/2019 Salı  günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 05/02/2019 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özeti ekte sunulmuştur.

            05/03/ 2019  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                           

 Kasım ŞİMŞEK
BELEDİYE BAŞKANI

G Ü N D E M

1 Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin  25.02.2019 tarih ve  TD-OUT-701-2019-373 sayılı taleplerindeki Bahçelievler Mahallesi Yalmanlı Ahmet Sokak, 50.Sokak, 51.Sokak ve 52.Sokak arasında bulunan Belediyemiz parkının içerisine bölgenin Elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla 2019 Yılı yatırım planında olan  Trafo yerinin  TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tahsis talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi hususunun görüşülmesi,

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmi sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―