2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2019 Yılı EKİM Ayı Olağan toplantısını yapmak için 01/10/2019 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 2019/EYLÜL Ayı Olağan Birleşimine ait tutanak  özeti ekte sunulmuştur.

            01/10/2019  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                       

G Ü N D E M

1.  Belediyemiz Meclisinin 03.09.2019 tarih ve 55 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen     Gökçe ERGAN’ın   29.07.2019 Tarihli dilekçesinde belirtilen; İlçemiz  Hasankula mevkiinde  bulunan 7393 nolu   parselde bulunan Park Alanın kaldırılması        Talebinin Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 12/09/2019 tarih ve 1210 Sayılı  yazıları ekindeki 2019/4 sayılı İmar Komisyon kararının 1.fıkrasının görüşülerek karara   bağlanması,

2.   Belediyemiz Meclisinin 03.09.2019 tarih ve 56 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen   Hacı ÖZER’in 09 .07.2019 tarihli dilekçesinde   belirtilen; İlçemiz Hürriyet Mahallesi Hamzalı Sokakta bulunan 2452 nolu parselden geçen iki adet imar yolunun kaldırılması talebinin Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 12/09/2019 tarih ve 1210 Sayılı  yazıları ekindeki 2019/4 sayılı İmar Komisyon kararının 2.fıkrasının görüşülerek karara   bağlanması,

3.   Belediyemiz Meclisinin 03.09.2019 tarih ve 57 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen   Latif  ÖZER’in 10.07.2019 Tarihli dilekçesinde  belirtilen; İlçemiz Hürriyet Mahallesi Ökkeş Süzer Caddesi üzerinde bulunan 2451 nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 12/09/2019 tarih ve 1210 Sayılı  yazıları ekindeki 2019/4 sayılı İmar Komisyon kararının 3.fıkrasının görüşülerek karara   bağlanması,

 4.  Belediyemiz Meclisinin 03.09.2019 tarih ve 58 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen   Mehmet Hanifi KOCAKAYA’nın 11.07.2019 Tarihli dilekçesinde  belirtilen; İlçemiz Bahçelievler  Mahallesi 11.Sokakta bulunan 1689 nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 12/09/2019 tarih ve 1210 Sayılı  yazıları ekindeki 2019/4 sayılı İmar Komisyon kararının 4.fıkrasının görüşülerek karara   bağlanması,

5-   Eyyüp GÖRKEM ve Meral GÖRKEM ‘in 29 .08.2019 Tarihli    dilekçelerinde belirtilen; Şükrüpaşa Mahallesi Köleli Sokakta bulunan Yeşilkent 3366 nolu  parselin kuzeyinde bulunan 4 m’lik imar yollunun kaldırılması talebinin Belediye Meclisinde görüşülmesi , 

6-  İrfan AÇIKGÖZ’ ün 10 .06.2019 Tarihli  dilekçesinde belirtilen; Şükrüpaşa Mahallesi Özgür Sokakta bulunan Yeşilkent 4623 nolu parselden geçen 7 m’lik imar yolunun  kaldırılması talebinin Belediye Meclisinde görüşülmesi ,
7-  Belediyemizin  2020  Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Ücret tarifesinin görüşülmesi,  

DAĞITIM:

Gereği       :                                                                                Bilgi için :

15 Bld. Meclis Üyesine.                                                             Bl.Daire Müdürlerine


Ökkeş ELMASOĞLU
Belediye Başkanı

İlgili Haberler