2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi

             Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2019 Yılı ARALIK Ayı Olağan toplantısını yapmak için 03/12/2019 SALI günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 2019/KASIM Ayı Olağan Birleşimine ait Karar özeti ekte sunulmuştur.

            03/12/2019  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                      

G Ü N D E M

1-  Belediyemiz Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 73 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Emir Hasan CANATAR’ın  15.10.2019 tarihli dilekçesinde belirtilen; İlçemiz Karamustafalı Mahallesi Çallı İbrahim Caddesinde  bulunan Yeşilkent 3852  nolu parselden geçen 5 m’lik geçen imar yolunun kaldırılması talebinin  Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 21/11/2019 tarih ve 1892 Sayılı  yazıları ekindeki 2019/6 sayılı İmar Komisyon kararının 1.fıkrasının görüşülerek karara   bağlanması,

2-  Belediyemiz Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 74Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen  İsak YASAK’in  07.10.2019 tarihli dilekçesinde belirtilen; İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Baraj Sokakta  bulunan Yeşilkent 1689 nolu parselin ortasından geçen 10 m’lik imar yolunun kaldırılması talebinin Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 21/11/2019 tarih ve 1892 Sayılı  yazıları ekindeki 2019/6 sayılı İmar Komisyon kararının 2.fıkrasının görüşülerek karara   bağlanması,

3- Belediyemiz Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 75  Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen   Faruk İZGİ’nin  08.10.2019 tarihli dilekçesinde belirtilen; İlçemiz Karamustafalı Mahallesi Mithat Paşa Caddesinde  bulunan Yeşilkent 3760  nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması talebinin Belediyemiz İmar Müdürlüğünün 21/11/2019 tarih ve 1892 Sayılı  yazıları ekindeki 2019/6 sayılı İmar Komisyon kararının 3.fıkrasının görüşülerek karara   bağlanması,

4- Belediyemiz Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 77  Sayılı kararı ile Plan ve Bütçe  Komisyonuna havale edilen   Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 24/10/2019 tarih ve 1641 sayılı yazılarına istinaden 01/11/2016 tarih ve 61 Sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Erzin Belediye  Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları   İle Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ( c) bendinin 5 inci fıkrasındaki değişiklik talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  28.11.2019 tarih ve 2019/6 sayılı  kararının görüşülmesi,

5- İç Anadolu Belediyeler Birliğinin 31.10.2019 tarih ve 410 sayılı yazıları gereği Belediye Başkanımızın Doğal Üyesi olduğu İç Anadolu Belediyeler Birliği Meclis Üyeliğine Belediyemizi temsilen 1 Asil 1 Yedek üye seçiminin açık oylama ile belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

DAĞITIM:

Gereği       : Bilgi için :
15 Bld. Meclis Üyesine.                                             Bl.Daire Müdürlerine                                   

Ökkeş ELMASOĞLU
Belediye Başkanı                                                               

İlgili Haberler