Belediye Meclisimizin 05.12.2017 Tarih ve 46 sayılı Kararı ile kabul edilen, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 109 sayılı kararı ile onaylanan Yeşilkent 1631 nolu parselin Revizyon Uygulama İmar plan paftaları onaylanmış ve 03.12.2018 tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.