Belediye Meclisimizin 02.10.2018 Tarih ve 45 sayılı Kararı ile kabul edilen, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.11.2018 tarih ve 341 sayılı kararı ile onaylanan Yeşilkent 9904 nolu parselin İlave Uygulama İmar plan paftaları onaylanmış ve 22.11.2018 tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.