Güner ÖKTEM

158

Gökdere Mahallesi Erzin
Yakını: İbrahim Babası