Yeşilkent 10283 ve 10284 Parsellerin İlave Uygulama İmar plan tadilatı

504

Belediye Meclisimizin 02.01.2018 Tarih ve 10 sayılı Kararı ile kabul edilen, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 tarih ve 133 sayılı kararı ile onaylanan Yeşilkent 10283 ve 10284 nolu parsellerin İlave Uygulama İmar plan paftaları onaylanmış ve 04.05.2018 tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.