2018 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2018 Yılı TEMMUZ Ayı Olağan toplantısını yapmak için 03/07/2018 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 05/06/2018 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özetleri ekte sunulmuştur.
03/07/ 2018 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Kasım ŞİMŞEK
Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1-Kardeş şehir ilişkilerimizin canlandırılması, şehrimiz ve Ülkemiz hakkındaki karamsar düşüncelerin giderilmesi için daha önceleri de Kardeş şehir ilişkilerinde aktif görev alan Belediyemiz Meclis Üyesi Recep ÇIRAK’ın 03.09.2018 – 20.09.2018 tarihleri arasında Almanya’nın Freiberg şehrine gönderilmesi hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması,
2- Belediye Meclisinin 05/06/2018 tarih ve 35 sayılı kararın 8.fıkrasındaki Çay Caddesinin adının mükerrer olması nedeni ile isim değişikliği yapılması hususunun Meclisimizde görüşülmesi,

İlgili Haberler