2018 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2018 Yılı OCAK Ayı Olağan toplantısını yapmak için 02/01/2018 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 05/12/2017 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanak özeti ekte sunulmuştur.
02/01/ 2018 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Kasım ŞİMŞEK
Belediye Başkanı

G Ü N D E M
1-Meclis üyemiz M.Ökkeş KOÇAK ’ın MHP’den istifa etmesi hakkında Meclisimize
bilgi sunulması,

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi gereğince 2018 Yılı için Meclisin Çalışma ve Tatil Günlerinin belirlenmesi,

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 2018 Yılı için 5 Kişilik Bütçe Komisyon üyesinin belirlenmesi,

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 2018 Yılı için 5 Kişilik İmar Komisyon üyesinin belirlenmesi,

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince 2018 Yılı için Gizli oyla 5 Kişilik Denetim Komisyon üyesinin belirlenmesi,

6- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereğince 2018 Yılı için 5 Kişilik Çevre Eğitim ve Trafik komisyon üyesinin belirlenmesi,

7- Belediyemizde Tam Zamanlı sözleşmeli Teknik personel olarak çalışırken 31/12/2017 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Harita Teknikeri Latife VURAL’ın Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Tam Zamanlı Tekniker olarak 2018 Yılı için çalıştırılması ve aylık ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

8- Belediyemizde Tam Zamanlı Eğitmen olarak çalışırken 31/12/2017 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Hüseyin Cumhur YIKAR’ın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmen personel olarak 2018 Yılı için çalıştırılması ve aylık ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

9- Belediyemizde Tam Zamanlı Bilgisayar Programcısı olarak çalışırken 31/12/2017 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Hüseyin BOZDAĞ’ın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Bilgisayar Programcısı personeli olarak 2018 Yılı için çalıştırılması ve aylık ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

10- Ferhat Petrol Nak. Gıda Harf. İnş. San. Ltd. Şti.’nin İlçemiz Yeşilkent 10283 ile 10284 parseller arasında kalan otopark alanının yeşil alan olacak şekilde Uygulama İmar Planının yeniden düzenlenmesi talebini içeren Belediyemiz İmar komisyonunun 15/12/2017 tarih ve 2017/7 sayılı kararının görüşülmesi,

11- Erzin Kadın Dayanışma Derneği 18.12.2017 tarih ve 4074 Sayılı dilekçelerinde
Dernek Proje Merkezinin yıllık Kira bedelinin Belediye Bütçesinden karşılanması
talebinin Meclisimizde görüşülmesi,

12-Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığınca İlçemiz Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Köprüye Şehit J. Er. H. Bestami GÜRZ’ün isminin verilmesi için tavsiye kararı alınması hususunun görüşülmesi,

13-İlçemiz Bahçelievler Mahallesindeki Yalmanlı Ahmet Sokak, 50. Sokak, 51.Sokak ve 52.Sokak arasında kalan 2380 m2 ‘lik Belediyemiz tarafından yaptırılan parka “15 TEMMUZ ” p arkı olarak isim verilmesi hususunun görüşülmesi,

14-İlçemizde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve henüz resmi açılışı yapılmayan Kültür Sitesi isminin “Erzin Ömer HALİSDEMİR Kültür Sitesi” olarak isim verilmesini içeren tavsiye kararı alınması hususunun görüşülmesi,

15- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.12.207 tarih ve 379 sayılı yazısı ve 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hükmünde bulunan hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan işçilerin (Şirket elemanlarının) kadrolandırılmasının uygulanması için Belediyemizde bir Limited şirketi kurulması veya kurulmuş bir şirketin hibe olarak Belediyemize devir edilmesi aşamasında konuya ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesine.

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―