2018 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2018 Yılı MART Ayı Olağan toplantısını yapmak için 06/03/2018 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 06/02/2018 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanak özeti ekte sunulmuştur.
06/03/ 2018 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Zeynep YAKAR
Belediye Başkan V.

G Ü N D E M
1-Erzin Kaymakamlığının 26.01.2018 tarih ve E.312 sayılı yazıları gereğince Belediye Meclisimizin 06.02.2018 tarih ve 20 sayılı kararının iptal edilip, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 8 no’lu Genelgesi gereğince Belediyemizdeki Norm kadronun birinin yeniden Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak değiştirilmesi hususunun Meclisimizce karara bağlanması,

2-İskenderun Katı Atık Birliğinin 23.05.2018- 13.06.2018 tarihleri arasında İsviçre’nin Basel –Zürih – Lozan, Fransa’nın Strasbourg – Paris ve İtalya’nın Milano şehrine tertiplediği inceleme gezisine Meclis üyemiz Recep ÇIRAK’ın tüm masrafları kendileri tarafından karşılanmak üzere katılması hususunun Meclisimizde görüşülmesi,

İlgili Haberler