2018 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2018 Yılı HAZİRAN Ayı Olağan toplantısını yapmak için 05/06/2018 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 02/05/2018 tarihli Birleşimine ait toplantı karar özetleri ekte sunulmuştur.
05/06/ 2018 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Kasım ŞİMŞEK
Belediye Başkanı

G Ü N D E M
1-Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 88 sayılı kararına istinaden ‘’Adres ve Numaralandırma yetkisi ‘’ İlçe Belediyelerine devir edilmesi nedeni ile vatandaşlara verilecek Numarataj için ücretinin belirlenmesi ve 2018 Yılı Gelir Bütçesi Ücret tarifesine eklenmesine ait Belediyemiz Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 30 Sayılı kararı gereği Bütçe komisyonumuzun 11/05/2018 tarih ve 2018/1 sayılı kararının görüşülmesi,

2- İlçemizde ismi bulunmayan Cadde ve Sokaklara isim verilmesini içeren Belediyemiz Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 33 Sayılı kararı gereği İmar Komisyonumuzun 09/05/2018 tarih ve 2018/1 sayılı kararının görüşülmesi,

3-İlçemizde 31-023-0080 Kütük Sicilli Erzin Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Belediyemize ait Pasajda bir odanın Ücretsiz olarak yer tahsisi yapılması talebinin Meclisimizce görüşülmesi,

İlgili Haberler