2018 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi

              Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2018 Yılı ARALIK Ayı Olağan toplantısını yapmak için 04/12/2018 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

             Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 06/11/2018  tarihli Birleşimine ait karar özeti  ekte sunulmuştur.

             04/12/ 2018  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.                       

Halil ÖZTÜRK
Belediye Başkan V.

G Ü N D E M

1-Salim SARIASLAN ‘ın 15/10/2018 tarih ve 3912 sayılı dilekçesinde belirtilen İlçemiz Mahmutlu Mahallesinde bulunan Yeşilkent 3445 nolu Parselin Uygulama İmar Plan değişikliğinin yapılması için plan tadilat talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi hususunun görüşülmesi,

2- Ünal ÖZSOY’un 25/04/2018 tarih ve 1530 sayılı dilekçesinde belirtilen İlçemiz Yeni Mahallede bulunan Yeşilkent 3669 ve 3671 nolu Parsellerde Uygulama İmar Plan değişikliğinin yapılması için plan tadilat talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi hususunun görüşülmesi,

3- Ahmet KESKİN ‘in  23/11/2018 tarih ve 4348  sayılı dilekçesindeki belirtilen İlçemiz Gökdere Mahallesinde Gökdere 955  nolu Parselin Uygulama İmar Plan değişikliğinin yapılması için  plan tadilat talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi hususunun görüşülmesi,

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―