2017 yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2017 Yılı ŞUBAT Ayı Olağan toplantısını yapmak için 07/02/2017 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 03/01/2017 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

            07/02/ 20017  Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.  

Kasım ŞİMŞEK
Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1- Belediyemiz Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 6 Sayılı kararı ile Belediyemizde 2017 Yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknik elaman olarak çalıştırılmasına karar verilen Harita Kadastro Teknikeri Latife VURAL ’ın 2017 Yılı ücretinin belirlenmesini içeren  Bütçe komisyonunun 13/01/2017 tarih ve 01 Sayılı kararının  görüşülmesi,

2-Belediyemiz Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 7 Sayılı kararı ile Belediyemizde 2017 Yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmen  personel  olarak çalıştırılmasına karar verilen Hüseyin Cumhur YIKAR’ın 2017 Yılı ücretinin belirlenmesini içeren  Bütçe komisyonunun 13/01/2017 tarih ve 01 Sayılı kararının  görüşülmesi,

3- Belediyemiz Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 8 Sayılı kararı ile Belediyemizde 2017 Yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Bilgisayar Programcısı olarak çalıştırılmasına karar verilen Hüseyin BOZDAĞ’ın 2017 Yılı ücretinin belirlenmesini içeren  Bütçe komisyonunun 13/01/2017 tarih ve 01 Sayılı kararının  görüşülmesi,

4Çiftçi Malları Koruma Meclisinden istifa edenlerin yerine 4081 Sayılı Kanun gereğince Malları Koruma Meclisi için  5 Asil 5 yedek  Üye ve Çiftçi Malları Koruma Murakabe Heyeti için 5 Asil 5 yedek  Üye seçilmesinin yapılması,

5- İlçemiz İsalı Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Erzin Belediyesine ait olan Yeşilkent 9994 nolu parselin tamamı 133,18 m2 olup, aynı parsele 47 m2 tecavüzlü inşaat bulunan bahis konusu Yeşilkent 9994 nolu parselin tamamının 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi gereğince  satılması hususunun görüşülmesi,

6-  Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 11/01/2017 tarih ve E.718 Sayılı yazılarında Hatay İli Erzin İlçesinde Adana- Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde yer alan BİOKİM Rafineri İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ ye ait “Liman Boru Hattı Ve Dolfen Sistemi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında değerlendirmek üzere kurum görüşünün  belirtilmesini içeren  yazılarının  Meclisimiz İmar komisyonuna havale  edilerek görüşülmesi.

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―