2017 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2017 Yılı KASIM Ayı Olağan toplantısını yapmak için 07/11/2017 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

07/11/ 2017 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

İbrahim GÖÇER
Belediye Başkan V.

G Ü N D E M
1- Belediyemiz Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 40 Sayılı kararı ile İlçemizde Kentsel dönüşüm yapılması düşünülen yerlerin belirlenmesini içeren İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/10/2017 tarih ve 1165 sayılı yazı ekindeki 27/10/2017 tarih ve 2017/5 sayılı İmar komisyon kararının görüşülmesi,
2-Erzin İlçesi İsalı Mahallesindeki Yeşilkent 1631 nolu parsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup, bu parselin Milli Eğitim Müdürlüğünce kullanabilmesi için plan tadilatı ile “Lise Alanı” olarak yeniden düzenlenmesi hususunun Meclisimizce görüşülmesi,
3- Ethem ARGUN’a ait İlçemiz Hürriyet Mahallesinde bulunan Yeşilkent 600 nolu parselin Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin Meclisimizce görüşmesi,

İlgili Haberler