2017 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2017 Yılı ARALIK Ayı Olağan toplantısını yapmak için 05/12/2017 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 07/11/2017 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanak özeti ekte sunulmuştur.

05/12/ 2017 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Kasım ŞİMŞEK
Belediye Başkanı

G Ü N D E M
1-Belediyemiz Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 44 Sayılı kararı ile Erzin İlçesi İsalı Mahallesindeki Yeşilkent 1631 nolu parsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup, bu parselin Milli Eğitim Müdürlüğünce kullanabilmesi için plan tadilatı ile “Lise Alanı” olarak yeniden düzenlenmesini içeren 17/11/2017 tarih ve 2017/6 sayılı İmar komisyonunun 2.fıkrasındaki kararın görüşülmesi,

2-Belediyemiz Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 45 Sayılı kararı ile Ethem ARGUN’a ait İlçemiz Hürriyet Mahallesinde bulunan Yeşilkent 600 nolu parselin Uygulama İmar Planı değişikliğini içeren 17/11/2017 tarih ve 2017/6 sayılı İmar komisyonunun 1.fıkrasındaki kararın görüşülmesi,

3- Ferhat Petrol Nak. Gıda Harf. İnş. San. Ltd. Şti.; İlçemiz Yeşiltepe Mahallesinde bulunan Yeşilkent 10283 ile 10284 parseller arasında kalan otopark alanının yeşil alan olacak şekilde Uygulama İmar Planının yeniden düzenlenmesi talebinin Meclisimizde görüşülmesi.

4- Erzin Turunç’lu Mahallesinde faaliyet gösteren 31 022 153 Kütük Sicilli Erzin Turunç’lu İmraniye Girit Türkleri Kültür Derneği Belediyemize ait Turunçlu Mahallesinde eskiden Köy Muhtarlık odası olarak kullanılan 2 katlı binanın 79 kapı numaralı alt katın Dernek binası olarak kullanılmak üzere yer tahsis talebinin Meclisimizce görüşülmesi,

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―