136 ve 140 nolu Adalardaki Plan Tadilatları

1322

1-İlçemiz İstiklal Mahallesinde 136 ve 140 Adaların da Belediyemiz Encümenimizin 21.12.2006 Tarih ve 246 Karar Numarası ile 3194 Sayılı kanunun 18. Madde uygulaması yapılmış olup, parsellerden DOP ( Düzenleme Ortaklık Payı) kesilmiştir. Fakat  24.03.2009 Tarihinde yapılan Revizyon İmar planımızda 136 ada 1 parsel ve 140 ada 1 parsel arasındaki yola terki yapılmış olan yol kapatılmış olup, farklı güzergahtan yol açılmış ve son Revizyon İmar Planımızda devam etmiştir. 140 ada 2 parsel ve 140 ada 1 parsel arasındaki yolun,  136 ada 1 parsel ve 140 ada 1 parsel arasına alınması ile ilgili plan tadilatı  05.06.2012 Tarih ve 59 Sayılı Kararı ile onanmıştır.

2-Türkiye Diyanet Vakfı Erzin Şubesinin 25.04.2012 Tarih ve 1704 nolu yazılarında İlçemiz Hürriyet Mahallesinde bulunan 152 ada 3 nolu parsel de cami projesinin uygulanabilmesi için yapı yaklaşma mesafesinin 5:00 m den, 3.00 m ye düşürülmesi ve İmar Planımızda ‘’Sosyal Kültürel Tesisi Alanı’’ olarak görülen 152 ada 3 nolu parselin ‘’Dini Tesis Alanı’’ olarak yeniden düzenlenmesine 05.06.2012 Tarih ve 60 Sayılı Kararı ile onanmıştır.