İlçemiz Mahmutlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve  Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış bölgedeki, Mülkiyeti Hazineye ait 9167 parsel numaralı 4.841.66 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde yeni mezbahane yapımı için alan çalışmalarına başlanmıştır.