2.Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı

İlçemiz yakın çevresine yönelik hazırlanan Erzin (Dış Mahalleler)  1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar planı (2.Etap) için  Erzin Belediye Meclisinin 01/02/2022 Tarih ve 12 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş ve Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/08/2022 Tarih ve 211 Sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır.


Bahis konusu 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama imar plan paftalarının 08/11/2022 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile ilan panosuna asılarak halkımıza duyurulmuş ve gelen itiraz dilekçeleri değerlendirilmiş, uygun görülen itirazlar ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Büyükşehir Belediye Başkanlığının 08/06/2023 Tarih ve 108 sayılı kararı ile itirazlardan uygun görülenlerin değişikliği için alınan kararlar doğrultusunda, değişen kısımlar için hazırlanan paftalar 07/11/2023 tarihinden itibaren 30(otuz) gün süre ile ilan edilerek ve internet sitesinde yayınlanacaktır.

Erzin Belediyesihttps://www.erzin.bel.tr
İlçenin ekonomisi, tarihçesi ile kültürel özelliklerinin tanıtıldığı resmî sitede; ayrıca haberler, linkler, duyurular gibi bölümler yer almaktadır.

DİĞER İÇERİKLER ―