Vefat Edenler

Acınızı yürekten paylaşıyorum. Allah’tan sizlere sabır, vefat edenlere rahmet, aile efradına sağlıklı ömürler diliyorum.

Ecz. Kasım ŞİMŞEK
Erzin Belediye Başkanı

Refik ÇETİN

Seviye KARGAOĞLU

Emine VURAL

Ebedin YASAK

Remziye CAN

Ahmet KARA

Mehmet ÖZSOY

Gülsüm GÖKCAN

Hüseyin CEYLAN

İdris ÖZDEMİR