Mustafa DEĞİZ

91

Mahmutlu Mahallesi Erzin
Yakını : Faruk Oğlu