Mustafa DEĞİZ

144

Mahmutlu Mahallesi Erzin
Yakını : Faruk Oğlu