Ahmet Gürsel SÖKMEN

420

Cumhuriyet Mahallesi Erzin
Yakını : Kazım Babası