Feruze ARSLANKURT

177

Gökdere Mahallesi Erzin
Yakını : Halil Eşi