Feruze ARSLANKURT

176

Gökdere Mahallesi Erzin
Yakını : Halil Eşi