Feruze ARSLANKURT

89

Gökdere Mahallesi Erzin
Yakını : Halil Eşi