Feruze ARSLANKURT

232

Gökdere Mahallesi Erzin
Yakını : Halil Eşi