Ana Sayfa Meclis Gündemi 2018 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

2018 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

401

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2018 Yılı MART Ayı Olağan toplantısını yapmak için 06/03/2018 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 06/02/2018 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanak özeti ekte sunulmuştur.
06/03/ 2018 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Zeynep YAKAR
Belediye Başkan V.

G Ü N D E M
1-Erzin Kaymakamlığının 26.01.2018 tarih ve E.312 sayılı yazıları gereğince Belediye Meclisimizin 06.02.2018 tarih ve 20 sayılı kararının iptal edilip, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 8 no’lu Genelgesi gereğince Belediyemizdeki Norm kadronun birinin yeniden Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak değiştirilmesi hususunun Meclisimizce karara bağlanması,

2-İskenderun Katı Atık Birliğinin 23.05.2018- 13.06.2018 tarihleri arasında İsviçre’nin Basel –Zürih – Lozan, Fransa’nın Strasbourg – Paris ve İtalya’nın Milano şehrine tertiplediği inceleme gezisine Meclis üyemiz Recep ÇIRAK’ın tüm masrafları kendileri tarafından karşılanmak üzere katılması hususunun Meclisimizde görüşülmesi,