Başvurusu kabul edilmeyen personellerin ilan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde tespit itiraz komisyonuna itiraz hakları bulunmaktadır.