İlçemiz Turunçlu Mahallesi Burnaz Sahilinde 683, 1022, 1023, 990 ve 9538 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanlarda Hatay Valiliğince yapılan tespitlerde 462 adet baraka, konteyner vb. yapıların Kıyı Kenar Çizgisinin deniz tarafında olduğu belirlenmiştir.
Söz konusu parsellerin mülkiyeti hazineye ait olup devletin hüküm ve tasarrufunda olan yerlerdir.
Bu tespitler neticesi Erzin Kaymakamlığı, 16.06.2017 tarih ve 594 sayılı yazısı ile Belediyemizden yukarda belirtilen taşınmazlar üzerindeki kaçak yapıların yıkılması ve yeniden yapımının önlenmesi hususunda yazı göndermiştir.
Hatay Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 08.06.2017 tarih ve 4538 sayılı yazısı ile Turunçlu Mahallesi Burnaz Sahilinde 683, 1022,1023,990,9538 nolu parsellerde bulunan kaçak yapılar hakkında gerekli işlemlerin yapılarak sonucundan bilgi verilmesi istenilmiştir.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 21.07.2017 tarih ve 17480 sayılı yazısı ile İlçemiz Turunçlu Mahallesi Burnaz Sahilinde 683, 1022, 1023, 990 ve 9538 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanlarda tespit edilen kaçak yapılar hakkında Belediyemizce gerekli işlemlerin yapılarak sonucundan bilgi verilmesi istenilmiştir.
Tüm bu tespit ve yazışmalar neticesinde Belediyemizce Valilik, Kaymakamlık ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile gerekli görüşmeler yapılarak vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilebilmesi amacı ile bu işlemlerin deniz sezonu bittiği zaman yapılmasının uygun olacağı ilgili kurumlara bildirilmiştir.
Bu görüşlerimizde ilgili kurumlarca uygun görülmüş ve işlemlerin sezon sonunda yapılması hususunda mutabık kalınmıştır.
Kaçak yapıların yıkımı konusunda ortak alınan karar gereğince Belediyemizin yıkım konusunda yeterli ekip ve ekipmanının bulunmadığını belirterek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına 14.08.2017 tarih 881-1045 sayılı yazımız ile müracaat ederek yeterli ekip ve ekipman talep edilmiştir.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı da 25.09.2017 tarih ve 22176 tarihli yazısı ile kaçak yapıların yıkımıyla ilgili gerekli araç ve ekipman desteğinin sağlanacağı belirtilmiş ve kaçak yapılar hakkında gecikmeye mahal vermeksizin gereğinin yapılarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi verilmesi istenilmiştir.
Burnaz plajında bulunan kaçak yapıların yıkım işlemleri, Belediyemizin tek başına aldığı bir karar olmayıp yukarda belirtilen ilgili kurumların yapmış olduğu tespitler ve tarafımıza gerekli işlemlerin yapılması konusunda yazmış oldukları yazılar sonucu yapılmıştır.
Yıkım esnasında da Erzin Kaymakamı, Erzin İlçe Jandarma Komutanı, Hatay Büyükşehir Belediyesinin yıkım ekipleri ve Zabıta Ekipleri de hazır bulunmuşlardır. Yani bu işlemler tüm ilgili kurumların koordineli çalışması sonucu yapılmış olup Belediyemizin hedef alınması kabul edilir değildir. Şu hususu da belirtmek isterim ki yapılan görüşmelerde Valilik ve Kaymakamlığımız tarafından yıkılan sahil şeridine vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sıhhi bir ortamda kullanabilmeleri için modern bir plaj Valilik ve Kaymakamlığımız tarafından yaptırılacaktır.Belediyemiz olarak ve şahsım Belediye Başkanı olarak ne devletime ne de vatandaşlarıma veremeyecek hesabımız yoktur. Alnımız açık başımız diktir. Kaldı ki yıkım işlemleri Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda yapılmış olup özel mülkiyette bulunan taşınmazlara asla dokunulmamıştır. Yıkılan alanlarda mülkiyeti hazineye ait olan olup 775 Sayılı Gece Kondu Kanunu gereğince herhangi bir hüküm ve karar almaya yer almaksızın yapılır hükmü gereğince yapılmıştır. Bu sebeple neye dayanarak yıkıyorsunuz bunun hesabını nasıl vereceksiniz gibi ithamlar hukuki dayanaktan yoksun, maksatlı beyanlardır.
Başkan Şimşek; ” Açıklamış olduğum nedenlerle bu konuda Belediyemizin ve şahsımın hedef alınarak buradan siyasi rant elde etme peşinde olanlar asla amaçlarına ulaşmayacaktır. Sosyal medyada, basında ve halk arasında dillendirilen Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek olarak şahsımı hedef alan asılsız ithamları kabul etmemiz mümkün değildir. Göreve geldiğim 2009 yılından bu yana vatandaşlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda refahının artması için canla başla çalıştım. Koltuğunda oturan bir Belediye Başkanı değil halkı ile iç içe olan, halkının sorunlarını dinleyen, iyi ve kötü günlerinde yanında olan bir anlayışla hizmet ettim. Bu nedenlerle Belediyemiz ve şahsım hakkında yapılan asılsız ve haksız ithamları kabul etmiyorum. Yapılan maksatlı açıklamalar amacına ulaşamayacak ve şahsım bu millete ve devlete hizmet etmeye devam edecektir.

Ecz. Kasım ŞİMŞEK
Erzin Belediye Başkanı