Ali KURŞUN

69

Hürriyet Mahallesi Erzin
Yakını : Lokman Babası