Münire SAĞLAM

68

Kuyuluk Mahallesi Erzin
Yakını : Yahya Eşi