Münire SAĞLAM

135

Kuyuluk Mahallesi Erzin
Yakını : Yahya Eşi