Ana Sayfa Meclis Gündemi 2017 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

2017 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

513

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2017 Yılı EKİM Ayı Olağan toplantısını yapmak için 03/10/2017 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 05/09/2017 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
03/10/ 2017 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Recep ÇIRAK
Belediye Başkan V.

G Ü N D E M
1- Belediyemizin 2018 Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Ücret tarifesinin görüşülmesi,