Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2017 Yılı EKİM Ayı Olağan toplantısını yapmak için 03/10/2017 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 05/09/2017 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
03/10/ 2017 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Recep ÇIRAK
Belediye Başkan V.

G Ü N D E M
1- Belediyemizin 2018 Yılı Gelir-Gider Bütçesi ve Ücret tarifesinin görüşülmesi,