Oğuz KARAYALÇIN

158

Karamustafalı Mahallesi Erzin
Yakını : Kazım Babası