Oğuz KARAYALÇIN

281

Karamustafalı Mahallesi Erzin
Yakını : Kazım Babası