Oğuz KARAYALÇIN

360

Karamustafalı Mahallesi Erzin
Yakını : Kazım Babası