Hösem GÜRSOY

399

Şükrüpaşa Mahallesi Erzin
Yakını : Ali Babası