Hösem GÜRSOY

78

Şükrüpaşa Mahallesi Erzin
Yakını : Ali Babası