Hösem GÜRSOY

188

Şükrüpaşa Mahallesi Erzin
Yakını : Ali Babası