Hösem GÜRSOY

125

Şükrüpaşa Mahallesi Erzin
Yakını : Ali Babası