Ana Sayfa Meclis Gündemi 2017 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemi

2017 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemi

772

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2017 Yılı HAZİRAN Ayı Olağan toplantısını yapmak için 06/06/2017 Salı günü saat 14.oo’de Belediye Genel İdare Hizmet Binamızın 3.Katındaki Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22. maddenin son fıkrası gereğince Belediyemiz Meclisinin 02/05/2017 tarihli Birleşimine ait toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

06/06/ 2017 Tarihli toplantı için anılan gün ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.

Kasım ŞİMŞEK
Belediye Başkanı

G Ü N D E M
1-Belediyemiz Meclisinin 02/05/2017 tarih ve 32 Sayılı kararı ile ertelenen ve 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Meclisi için 5 Asil 5 yedek Üye ve Çiftçi Malları Koruma Murakabe Heyeti için 5 Asil 5 yedek Üye seçilmesinin yapılması,
2- Atatürkçü Düşünce Derneği Erzin Şubesinin 5393 Sayılı Kanunun 75. Maddesi gereğin10 Yıl süre ile yer tahsis talebini içeren 24.05.2017 Tarih ve 1631 kayıt sayılı dilekçesinin görüşülmesi